Yararlı bilgilerin devamı için reklamlara tıklayarak destek olun teşekkürler

7 Ocak 2016 Perşembe

Filled Under:

The Silent Way Nedir

THE SILENT WAY

Tanım: Kurucusu Caleb Gattegnodur.
• Öğretmen sadece gerekli olduğunda yardım etmelidir.
• Öğrenciler birbirinden öğrenebilir. Öğretmenin sessizliği grup çalışmasını destekler. 
• Ev ödevi verilmez.

Prensipler
Silent Way metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğrenciler dili kendilerini ifade edebilmek için kullanabilmelidirler. İçsel kaynaklarını geliştirmeliler.

Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
*Öğretmen bir mühendis veya teknisyendir.

Öğretme-Öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*Öğrenciler hedef dile sesleri öğrenerek başlarlar. Bunun için ses-renk tabloları kullanılır. Öğrenciler keşfederek ve tercih ederek öğrenirler.

 Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Öğrenci-öğretmen etkileşiminde öğretmen sessizdir. Öğretmenin sessiz oluşu öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmıştır.

Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
*Doğru telaffuz üzerine başlanır. Kesin dil kuralları verilmeden yapılar üzerinde durulur. Kelime bilgisi sınırlıdır.
Öğretmen öğrencilerin bildikleri üzerinden başlar ve onun üzerine kurar.

Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*Ana dil çeviri amaçlı değil yardım ve ip ucu verme amaçlı kullanılmalıdır.

Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Öğretmen test vermez ama öğrencileri her an gözlemleyip değerlendirebilir.

Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
*Hatalar doğal ve öğrenimin bir parçası olarak görülmelidir.

TEKNİKLER
Sound-Color Chart: Tablolar her biri bir sesi ima eden renk blokları içerir. Bu bloklar daha sonra yapıları, kelimeleri hatta cümleleri oluşturabilir.
Peer Correction: Öğrencilerin birbirne yardım etmesi grup çalışmasını destekler ama yarışma ortamı yaratılmasına izin verilmemelidir.
Rods: Çubuklar somut örneklerle çalışma olanağı sağlar. Dil böylelikle anlama bağlanır.
Self-Correction Gestures: Direct Metot ile ortak teknik de diyebiliriz onda da kullanılıyor bunda da. Parmaklarını bir kelimenin hatalı kısmını işaret etmekte kullanabilir.
Word Chart: Önce öğretmen sonra öğrenciler kelime panosundan çalıştıkları kelimeleri okuyabilirler.
Fidel Chards: Öğrencilerin ses telaffuzlarını ayırt etmeleri için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder