Yararlı bilgilerin devamı için reklamlara tıklayarak destek olun teşekkürler

7 Ocak 2016 Perşembe

Filled Under: ,

Audio lingual method nedir

 1. AUDIO LINGUAL METHOD 


 1. Bu metotda Direct Method gibi konuşmanın baz alındığı yaklaşımdır. Yinede kelime bilgisi yerine daha çok gramatik cümle yapıları öğretilir.
 2. • Öğretmen sadece hedef dilde konuşur. Anlatımda resimler ve el hareketleri kullanır.
 3. • Hata olduğunda o an düzeltilmelidir yoksa yanlış öğrenilebilir.
 4. • Sıralama dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır.
 5. METOD HAKKINDA SORULAR
 6. Audio-Lingual Metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
 7. *Hedef dili iletişim kurabilmek amacıyla kullanmayı öğrenmelerini sağlamak.
 8. Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
 9. *Öğretmen bir orkestra lideri gibidir. Öğrenciler öğretmenin yönlendirmesini izlerler.
 10. Öğretme – Öğrenci sürecenin kendine has özellikleri nedir?
 11. *Yeni yapısal dialoglar verilir. Öğretme teknikleri dialogdaki örneklere bağlı olarak verilir. Dilbilgisi kuralları açık bir şekilde sunulmaz.
 12. Öğretmen – Öğrenci ve Öğrenci – Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
 13. *Chain Drill metodunda veya dialoglarında görev aldıklarında öğrenci – öğrenci etkileşimi söz konusudur.
 14. Dil ve Kültür nasıl görülür?
 15. * Audio-Lingual Metod da günlük konuşma vurgulanır. Yeni başlayanlar için daha sade ve basit yapılar seçilir.
 16. Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
 17. *Kelime bilgisi, çocuklar telaffuz sistemlerinde belli bir seviyeyi aşıncaya kadar en alt düzeyde tutulur. Doğal dil bu sıra ile öğrenilir; dinleme, konuşma, okuma ve yazma.  
 18. Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
 19. *Sınıfta hedef dil kullanılır. 
 20. Öğretmenin, öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
 21. *Öğretmen, öğrencinin hata yapmasına fırsat vermemelidir.
 22. TEKNİKLER
 23. Dialog Memorization (Dialog Ezberleme)
 24. Öğrenciler genellikle taklitçilik yolu ile dialogları ezberlerler.
 25. Backward Build-up / Expansion Drill (Parçalara Ayırma)
 26. Bu teknik daha çok öğrenciler uzun bir cümlenin telafuzunda probşem yaşadıklarında kullanılır.
 27. Repetition Drill: (Tekrar)
 28. Öğrencilerden, öğretmenin örneğini mümkün olduğunca hızlı ve doğru tekrarlanması istenir. Bu teknik genellikle öğrencilere yeni dialoglar öğretirken kullanılır.
 29. Chain Drill (Zincir):
 30. Zincirleme tekniği adını sınıfta ki zincirleme bir iletişimden alır.
 31. Single-slot Substitution (Tek Sözcük Yerleştirme):
 32. Bu teknikteki amaç öğrencilerin doğru kelimeyi bulması ve uygun yere yerleştirmesidir.
 33. Multiple-slot Substitution (Farklı alanlara aynı sözcüğü yerleştirme):
 34. Bu teknikteki amaç öğrencilerin doğru kelimeyi bir çok alana doğru olarak yerleştirmesini sağlamaktır.
 35. Transformation Drill (Çeviri):
 36. Öğretmen olumlu bir cümle verir ve bunun olumsuza çevrilmesini ister.
 37. Question and Answer Drill (Soru-Cevap):
 38. Bu teknik öğrencilerin soru cevaplama pratiği yapmasını sağlar.
 39. Use of Minimal Pairs (Seslerle Çalışma):
 40. Ortak sesleri olan iki kelime ile çalışılır. (sheep ve ship) Önce öğrenciler farkı anlar ve daha sonra doğru telaffuzları yapmaya çalışırlar.
 41. Complete the Dialog (Dialog Tamamlama):
 42. Dialogtan öğrencilerin öğrendiği bazı kelimeler silinir ve öğrencilerden tamamlamaları istenir.
 43. Grammar Game (Dilbilgisi Oyunu):
 44. Süpermarket alfabesi oyunu gibi bir öğrenci A harfi ile bir ürün söyler bir diğer öğrenci ise hem A harfi ile hemde B harfi ile böylelikle devam eder gider.
 45. SONUÇ
 46. 1-Hedef dili kazanma alışkanlıklar oluşturularak mümkündür.
 47. 2-Ana dilin alışkanlıkları hedef dile karışabilir.
 48. 3-Hatalar mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalıdır.
 49. 4-Yeni materyeller tanıtılırken dialoglar kullanılır.
 50. 5-Öğretmeni model olarak alıp taklit yolu ile öğrenirler.

1 yorum: