Yararlı bilgilerin devamı için reklamlara tıklayarak destek olun teşekkürler

7 Ocak 2016 Perşembe

Filled Under: , ,

Grammer Translation Method nedir


 • Tanım 
 • Yeni bir metod değildir. İlk olarak Latin ve Yunanca gibi klasik dillerin öğretiminde kullanıldığı için Classical Method da denir.
 • Gözlem ve Prensipler

 • *Hedef dili öğrenmenin önemli maksatlarından biride o dilde yazılı edebiyatı anlayabilmektir. Edebi dil konuşma dilinden üstündür. 
 • *Öğrenciler hedef dildeki metini kendi dillerine çevirirler. Çeviri vardır.
 • *Hedef dilde iletişim kurmak dil eğitiminin hedeflerinden değildir.

 • *Pasaj sorularını öğrenciler yazılı olarak cevaplarlar.

 • *Öncelikle yazma ve okumaya önem verilir. Dinleme ve konuşmaya az telafuza hiç önem verilmez.

 • *Sınıfta otorite öğretmendir. 

 • *Tümden gelim (deductive) yolu ile dilbilgisi kuralları belirlenir ve öğretilir.
 • Grammer Translation Metot Kullanan Öğretmenin Amaçları
 • *Öğrencilerin hedef dildeki yazılı edebiyatı okuyabilmelerini sağlamak
 • .
 • *Öğrencilere grammer ve kelime bilgis öğretmek.

 • Öğretmenin Rolü Nedir? Öğrencinin Rolü Nedir

 • *Öğretmen otoritedir. Öğrenciler öğretmenin dediklerini yaparlar.

 • Öğretme – Öğrenme Sürecinin Kendine Has Özellikleri Nelerdir?

 • *Öğrencilere bir dilden başka bir dile çeviri yapma öğretilir. Öğrencilere kesin dilbilgisi kuralları öğretilir.

 • Öğretmen – Öğrenci ve Öğrenci – Öğrenci Etkileşimi nasıl olmalıdır?

 • Etkinin büyük bölümü öğretmenden öğrenciye doğrudur. Öğrenci – Öğrenci etkileşimi çok azdır.

 • Dil ve Kültür Nasıl Görülür 

 • Yazı dili ve edebiyat sözlü dilden daha üstün sayılır. Bu yüzden öğrenciler daha çok yazı dilini çalışır.

 • Dilin Hangi Alanları ve Özellikleri Vurgulanır?

 • Dilbilgisi ve kelime bilgisi vurgulanır. Okuma ve yazma daha önemlidir. Telaffuz, konulma ve dinlemeye fazla önem verilmez.

 • Öğrencilerin Doğal Dilinin Rolü Nedir?

 • Hedef dilde bir cümlenin anlamını kavramak için öğrenciler ana dillerinden yararlanırlar. Sınıfta öğrenciler genelde ana dillerini kullanırlar.
 • Değerlendirme Nasıl Yapılmalıdır?

 • Değerlendirmede yazılı çeviri metinleri ve karşılaştırmalar çok kullanılır.

 • Öğretmenin Öğrenci Hatalarına Tutumu Nasıl Olmalıdır?

 • Öğrencinin doğru cevabı alması çok önemlidir. Öğrenci hata yaparsa veya cevabı bilemezse doğru cevabı öğretmen verir.

 • TEKNİKLER

 • Translation of a Literary Passage (Bir Edebi Pasaj Çevirisi)

 • Öğrenciler hedef dilde yazılmış bir okuma parçasını anadillerine çevirirler.

 • Reading Comrehension Questions (Okuduğunu Anlama Soruları)

 • Öğrenciler pasaj hakkındaki soruları yanıtlarlar. Sorular belli bir sıra içerisinde verilir. İlk sorular bilgi sorusu pasajda mevcut, ikincisi pasajda direk cevapları verilmemiş sorular ve son olarak yorum soruları.

 • Antonyms/Synonyms (Zıt Anlamlı / Eş Anlamlı Sözcükler)
 • Öğrencilere bir grup sözcük verilir ve pasajdan zıt anlamlılarını yada eş anlamlılarını bulmaları istenir.
 • Cognates (Aynı Kökten Gelen Sözcükler)

 • Öğrencilerden diller arasında karşılık olan ses örneklerini veya telaffuzları öğrenmeleri için “cognates” öğretilir.
 • Deductive Aplication of Rule (Tümden Gelim Kurallarının Uygulanması)

 • Dilbilgisi kuralları genellikle örnekler  ile birlikte verilir.  Öğrenciler bir kuralı algıladıklarında değişik örneklerde o kuralın uygulanması istenebilir.

 • Fill-in-the Blanks (Boşluk Doldurma)

 • Öğrencilere eksik kelimelerin olduğu cümleler verilir. Boşluklar uygun dilbilgisi yapısı, kelime ve belirteç ile doldurulabilir. 
 • Memorization (Ezber)
 • Öğrencilere ana dillerindeki karşılıklarıyla birlikte hedef dilde kelimeler verilip ezberlemeleri istenir. Aynı şekilde fiil çekimleri gibi dilbilgisi kural ve yapıları da ezberletilebilir.
 • Use Words in Sentences (Cümlelerde Kelimeler Kullanma)
 • Bir kelimenin anlamını ve kullanım yerini kavradığını göstermek için öğrenciler kelimenin geçtiği cümleler oluşturabilirler.
 • Composition (Kompozisyon)

 • Öğretmen konu verir ve öğrenciler o konu hakkında hedef dilde bir pasaj yazarlar.

0 yorum:

Yorum Gönder