Yararlı bilgilerin devamı için reklamlara tıklayarak destek olun teşekkürler

7 Ocak 2016 Perşembe

Filled Under: , ,

Direct Method Nedir

THE DIRECT METHOD
Tanım: Hedef dilin iletişim için nasıl kullanılacağını öğrenme amacına sahiptir.  “Gramer-Translation Method” öğrencilerin hedef dili kullanımında fazla etkili olmadığı için bu metot popüler olmuştur. Ana kural çeviriye izin 
verilmemesidir.

• Dil ilk olarak konuşmadır. 
• Ana dil sınıf ortamında kullanılmamalıdır.
• Öğretmen göstererek ders  vermelidir. Çeviri yapmamalıdır. 
• Öğretmen yanlış telaffuz edilen kelimeleri hemen düzeltir.
• Dilbilgisi inductively (tüme varım) şekilde verilmelidir. Kesin dilbilgisi kuralları verilmemelidir.

Metot Hakkında Sorular
Direct Metot kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğrencilere hedef dilde nasıl iletişim kurulacağını öğretmek. Öğrencilere hedef dilde düşünebilmeyi öğretmek.
Öğretmenin rolü nedir? Öğrencinin rolü nedir?
*Öğretmen aktiviteleri yönetendir. Öğretmen ile öğrenciler birlite çalışan partnerler gibidirler.
Öğretme-Öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*Öğrencilerin hedef dil ile anlam arasında doğrudan bağlantı kurmaları gereğine inanılır.
Öğretmen-Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Etkileşim iki yollada başlayabilir ama öğretmen sonlandırır. Öğrencilerde kendi aralarında etkileşim kurabilirler.
Dil ve Kültür nasıl görülür?
*Dil ilk olarak konuşulur daha sonrada yazılır.
Dilin hangi alan ve özellikleri vurgulanır?
*Kelime bilgisi dil bilgisinden daha çok vurgulanır. Telaffuz önemlidir. Okuma ve yazma içeriklere bağlıdır. Öncelik dinleme ve konuşmadadır.
Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*Sınıfta ana dil kesinlikle kullanılmamalıdır.
Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Öğrenci hem çalışmayı yazılı sunabilmeli hemde diyalog şeklinde sunabilmelidir.
Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
*Öğrencilerin kendi kendilerine hatalarını doğruya dönüştürmeleri sağlanmalıdır.

TEKNİKLER
Reading Aloud (Sesli Okuma): Öğrenciler sırayla pasajı veya diyaloğu sesli olarak okurlar.
Question and Answer Exercises (Soru-Cevap Pratiği): Bu pratik yalnızca hedef dilde yapılmalıdır.
Getting Students to Self-Correct (Öğrencilerin Kendi Hatalarını Bulmaları): Bu öğretmenin vereceği iki seçenekten doğru olanı bulmak ve yerleştirmek şeklinde olur. Yada Öğretmen, öğrencinin cümlesinde hatalı olan kısmı vurgulayarak okuyabilir, hatalı kısımdan önce durup bir sonraki kısmı ipucu ile ima edebilir.
Conversation Practise (Söyleşi): Öğretmen çocuklara birkaç soru sorar. Sonra çocuklar buna bağlı olarak diyaloğu devam ettirirler.
Fill-in-the Blank Exercises (Boşluk Doldurma Alıştırmaları): Dilbilgisi kuralı verilmeden öğrenciler boşluk doldurarak ve alıştırma yaparak kuralları kendi kendilerine koymaları sağlanır.
Dictation (Yazdırma): Öğretmen pasajı okur 3 kez. 1. Dinleme amaçlı. 2. Not alma amaçlı. 3. Kontrol amaçlı.
Map Drawing (Harita Çizme): Bu teknik öğrencilere dinleyerek anlama pratiği kazandırır. 
Paragraph Writing (Paragraf Yazma): Öğretmen öğrencilerden paragraf yazmalarını ister.

0 yorum:

Yorum Gönder